Reference nábytek a židle

 

Universita Hradec Králové (kompletní dodávka interiéru) 2013-2014

Ministerstvo vnitra (vybavení kanceláří a jednací místnosti) 2015

Universita Hradec Králové (vybavení účeben nábytkem a sedacím nábytkem) 2015

Český úřad  zeměměřický a katastrální  (kancelářské židle) 2015

Universita Karlova (vybavení studentských kolejí) 2016

Handicap v.d.i.  (dodávka kancelářských židlí) 2016

Armádní servisní, p.o.  (vybavení Komumitního centra válečných veteránů) 2016

Úřady práce ČR (kancelářské židle) 2016

Ministerstvo zahraničních věcí (recepční pult v Janákově křídle) 2017

 

Reference výpočetní a kancelářská technika

Národní archiv ( soubor výpočetní techniky) 2016

Minsterstvo zahraničních věcí (IT technika) 2017